دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 1770، بهار 1385 (78) 
3. تصور یا تصدیق

غلامرضا فدائی عراقی؛ مهدی فیض اله پور؛ محمود لاجوردی


4. دین مدنی

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور


7. تطور تاریخی تقسیم گزاره حملی از حیث موضوع

زینب برخورداری؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی