دوره و شماره: 56-55، شماره 0 - شماره پیاپی 1119، زمستان 1372 
6. طهارت اهل کتاب

حجة الاسلام و المسلمین گوگانی


10. گزارش سفر مغرب

دکتر سید محمد باقر حجتی