گزارش سفر کنیا

نویسنده

چکیده

بنا به دعوت « مرکز الرسول (ص) الاسلامی » ( واقع در نایروبی پایتخت کشور کنیا) ، اینجانب سال گذشته را به تدریس علوم اسلامی به زبان انگلیسی در « کالج تربیت معلم منتظر» (Muntazar Teachers Diplama College) و به زبانهای انگلیسی و عربی در « مدرسه الرسول الاکرم(ص)» (Madraseh al-Rasul al-Akram) گذرانیدم. بدین بهانه این مقاله را که گزارشی کوتاه اما جامع از وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور کنیاست، به خوانندگان گرامی تقدیم می دارم.