نویسنده = شیرزاد، امیر
تعداد مقالات: 3
1. پژوهشی در مبانی فلسفی حکمای اسلام

دوره 39، شماره 4، زمستان 1385

امیر شیرزاد؛ حمیده محمودی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید جواد مولی؛ محسن مردی