نویسنده = زروانی، مجتبی
تعداد مقالات: 8
1. وجود مطلق از دیدگاه ابن عربی(د.538 هـ) و شنکره (د.820 م)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1387

مجتبی زروانی؛ علی غفاری


2. دین مدنی

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور


3. پدیدار شناسی دین و الیاده

دوره 36، شماره 1، تابستان 1382

مجتبی زروانی


4. معرفت شناسی قدّیس آگوستینوس (350-430 م)

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

مجتبی زروانی


6. مقدمه ای بر نظام دینی وداها

دوره 61، شماره 0، بهار 1376

مجتبی زروانی


7. نجات بخشی در دین بودا

60-59، شماره 0، بهار 1375

مجتبی زروانی


8. گزارش سفر دانشجویی

58-57، شماره 0، زمستان 1373

مجتبی زروانی