نویسنده = قربان علمی
تعداد مقالات: 7
1. نسبت میان عشق انسانی و عشق ربانی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1387

قربان علمی؛ سیدماجد غروی نیستانی


2. منشأ دین از دیدگاه پیتر ال. برگر

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

قربان علمی؛ مهدی حسن زاده


3. دین مدنی

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور


4. مدخلی بر نظریه دینی مرتضی مطهری

دوره 36، شماره 4، زمستان 1382

قربان علمی


5. نظریة دینی اوانس پریچارد

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

قربان علمی