نویسنده = غفاری، علی
تعداد مقالات: 1
1. وجود مطلق از دیدگاه ابن عربی(د.538 هـ) و شنکره (د.820 م)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1387

مجتبی زروانی؛ علی غفاری