نویسنده = امام، سید محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بازپ‍‍ژوهی نظریة تعمیم زکات از نظر امامیه

دوره 40، شماره 1، تابستان 1387

احمد باقری؛ سید محمد رضا امام؛ سید یوسف علوی