نویسنده = احمدوند، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. یهود مدینه: موقعیت اقتصادی و تحولات آن در عصر نبوی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

سیداحمدرضا خضری؛ فاطمه احمدوند