نویسنده = برخورداری، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تطور تاریخی تقسیم گزاره حملی از حیث موضوع

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

زینب برخورداری؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی