نویسنده = سجّادی، سید عبد المجید حیرت
تعداد مقالات: 1
1. تحقیق در وجوه اشتراک قرآن و سنت اسلامی وتورات و تلمود

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

سید عبد المجید حیرت سجّادی