نویسنده = افتخارزاده، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. عدل الهی در فلسفه اسلامی

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

سید حسن افتخارزاده