نویسنده = پهلوان، منصور
تعداد مقالات: 5
4. ترمینولوژی مفاهیم قرآن کریم

دوره 70، شماره 0، زمستان 1380

منصور پهلوان


5. مقدمه و تصحیح ترجمه الخواص

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

منصور پهلوان