کلیدواژه‌ها = فخر رازی
تعداد مقالات: 2
1. دلایل اثبات وجود خداوند در اندیشه های تفسیری زمخشری و فخر رازی

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

زینب السادات حسینی؛ احد فرامرز قراملکی