نویسنده = پژوه، م.ت. دانش
تعداد مقالات: 1
1. La logique chez khwaje nasir-e tusi

دوره 27، شماره 0، پاییز 1351

م.ت. دانش پژوه