نویسنده = غفرانی، محمد
تعداد مقالات: 6
1. عرض و تحلیل لکتاب(کلیله و دمنه)

دوره 30، شماره 0، بهار 1356

محمد غفرانی


6. تدوین علم بلاغت عربی و اثر دانشمندان ایرانی در آن

دوره 2، شماره 0، بهار 1349

صلاح الدین منجد؛ محمد غفرانی