نویسنده = یزدان پرست، یونس
تعداد مقالات: 1
1. تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

محمد عادل ضییایی؛ یونس یزدان پرست