نویسنده = الواری، غلام
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی فقهی جزائی در تجسّس وتفتیش عقاید

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

غلام الواری؛ حسین صابری