نویسنده = سیر، آرزو نیک
تعداد مقالات: 1
1. عقل و عشق در بیان افلاطون حکیم و ملای رومی

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

طوبی کرمانی؛ آرزو نیک سیر