نویسنده = پور، جمشید جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

جمشید جعفر پور