نویسنده = سبحانی، استاد محقق آیت الله
تعداد مقالات: 1
1. توحید و شرک در عبادت تعریف منطقی از عبادت

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

استاد محقق آیت الله سبحانی