نویسنده = سرمدی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ابو مسلم اصفهانی مفسری گمنام

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

محمود سرمدی