نویسنده = صابریان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

علیرضا صابریان