نویسنده = شبستری، محمد مجتهد
تعداد مقالات: 3
2. حقیقت ایمان در نظر متکلمان

52-51، شماره 0، زمستان 1370

محمد مجتهد شبستری


3. مبانی زبانشناختی تفسیر عقلانی وحی

50-49، شماره 0، بهار 1369

محمد مجتهد شبستری