نویسنده = غفرانی، دکتر محمد
تعداد مقالات: 4
1. فرهنگ اصطلاحات روز ، فارسی - عربی ( با اضافات و ویرایش جدید )

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

ابراهیم اقبال؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی


2. آیین دوستی در رسائل ابن مقفع

56-55، شماره 0، زمستان 1372

دکتر محمد غفرانی