نویسنده = فرحزادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی «اثر اکراه در عقد بیع»

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

علی اکبر فرحزادی