نویسنده = جزائری، سید محمد رضا امام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

محسن عابدی؛ سید محمد رضا امام جزائری