نویسنده = شاکر، محمد کاظم
تعداد مقالات: 2
1. نیاز به تفسیر ، ذاتی یا عرضی؟

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

محمد کاظم شاکر


2. ترمینولوژی مبانی و روشهای تفسیر قرآن

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

محمد کاظم شاکر