نویسنده = منگابادی، بمانعلی دهقان
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر دیدگاههای کلامی در تفسیر قرآن

60-59، شماره 0، بهار 1375

بمانعلی دهقان منگابادی