نویسنده = مؤدب، سید رضا
تعداد مقالات: 2
1. معصومان و فهم ویژه آنان از قرآن

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

سید رضا مؤدب


2. پژوهشی پیرامون نزول قرآن بر هفت حرف

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

سید رضا مؤدب