نویسنده = معارف، مجید
تعداد مقالات: 9
1. اخبار مناقب اهل بیت(ع)، میراث مشترک امت

دوره 40، شماره 4، زمستان 1387

مجید معارف؛ داوود سلیمانی؛ علیرضا حیدری نسب


2. گونه شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان (ع)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1385

مجید معارف؛ ابوالقاسم اوجاقلو


4. وحی و رسالت نبوی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

مجید معارف


5. شهید مطهری و قرآن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1382

مجید معارف


6. زوائد نویسی در حدیث اهل سنت

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

مجید معارف