نویسنده = پاکتچی، احمد
تعداد مقالات: 4
3. پژوهشی در کتابشناسی جنگهای ردّه

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378

احمد پاکتچی


4. اباضیه و تاریخنگاری

دوره 61، شماره 0، بهار 1376

احمد پاکتچی