نویسنده = نکونام، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. تفسیر آیه مس در بستر تاریخی

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

جعفر نکونام


2. تفسیر سوره علق در بستر تاریخی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

جعفر نکونام