نویسنده = ذکیانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاملی در منطق ریاضی (نگرش تابع ارزشی)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

غلامرضا ذکیانی