کلیدواژه‌ها = عقل نظری
تعداد مقالات: 2
1. تأویل در دستگاه معرفتی صدرالمتألهین

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

ابوالفضل کیا شمشکی


2. عقل و استدلال در تفکر ابن جوزی

دوره 61، شماره 0، بهار 1376

غلامحسین ابراهیمی دینانی