کلیدواژه‌ها = قطع
تعداد مقالات: 2
1. امکان حصول قطع در تفسیر و جایگاه آن

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

مریم حاجی عبدالباقی


2. استفاده از محاسبات نجومی در امور شرعی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1380

محمد عادل ضیائی