کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
مقایسه حکمت بحثی و ذوقی نزد ملاصدرا

دوره 38، شماره 2، خرداد 1384

راحله درزی؛ احد فرامرز قراملکی