نویسنده = �������������� ������������ ����������
اصول نقد متن حدیث و فهم آن در بحارالانوار

دوره 39، شماره 2، شهریور 1385

کامران ایزدی مبارکه


شروط و ضوابط تفسیر قرآن کریم

دوره 62، شماره 0، دی 1376

کامران ایزدی مبارکه