نویسنده = مجید معارف
اخبار مناقب اهل بیت(ع)، میراث مشترک امت

دوره 40، شماره 4، بهمن 1387

مجید معارف؛ داوود سلیمانی؛ علیرضا حیدری نسب


گونه شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان (ع)

دوره 39، شماره 2، شهریور 1385

مجید معارف؛ ابوالقاسم اوجاقلو


وحی و رسالت نبوی

دوره 36، شماره 5، بهمن 1382

مجید معارف


شهید مطهری و قرآن

دوره 36، شماره 4، دی 1382

مجید معارف