خبرهای دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نویسنده

چکیده

در این بخش مروری به مهمترین اخبار دانشکده الهیات خواهیم داشت . برگزاری کنکورهای فوق لیسانس و دکتری ، برگزاری مراسم سالگرد و سخنرانی ، آزمون تعیین سطح روحانیون اهل سنت و بالاخره خبر فوت عالمبزرگوار دکتر سید جواد مصطفوی فارغ التحصیل دوره دکتری دانشکده الهیات دانشگاه تهران و استاد فاضل و گرانقدر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی ، مطالب این بخش را تشکیل می دهد.