خلاصه رساله دکتری : تصحیح خطبه های نهج البلاغه و تحقیق در آن

نویسنده

چکیده

موضوع رساله ختم تحصیلی دوره دکترای آقای محمد مهدی جعفری در رشته فرهنگ عربی و علوم قرآنی که در تاریخ 12/4/67 با درجه بسیار خوب به راهنمایی استاد محترم آقای دکتر سید محمد باقر حجتی به تصویب رسید ، پیرامون شناسائی و تصحیح نسخه خطی نهج البلاغه ابن شدقم است و انچه را که خوانندگان در این مقاله ملاحظه می فرمایند گزارشی است از نتائج تحقیقات نویسنده آن که امید است مورد توجه علاقه مندان قرارگیرد.