درآمدی بر تحقیق در اهداف سوره های قرآن درسهایی از سوره آل عمران

نویسنده

چکیده

سراسر آیا ت سوره آل عمران مدنی است و به اتفاق آراء دارای دویست آیه می باشد .
یکی از مشخصات بارز این سوره – که قریب به پنجاه آیه ، یعنی آیه 121 تا 165 جلب نظر می کند – عبارت است از :
توصیف غزوه احد ، و ثبت و ضبط رویدادهای مربوط به آن ، و ارائه درسها و عبرتها در لابلای آن .
به دنباله توصیف از غزوه حد ، بیان و گزارشی راجع به فضیلت شهادت و منزلت شهداء در پیشگاه پروردگار ، ضمن آیاتی جلب نظر می کند ، و قضیه و داستانی از غزوه « حمراء الاسد » و دعوت مردم به صبر و ثبات و پایداری نیز طی آیاتی از این سوره مطرح شده است. در پایان سوره تصویر و تابلوی جالبی از دعاء مؤمنین و استجابت این دعا از سوی پروردگار جهان ترسیم گردیده است.