ویژگی های آثار استاد شهید مرتضی مطهری

نویسنده

چکیده

آثار استاد مطهری در میان آثار سایر نوسیندگان معاصر دارای ویژگیهایی است که توجه به انها ارزش اثار استاد را نمایان تر می سازد عمده ترین این ویژگی ها عبارتند از آسان نویسی مطالب دشوار و حل مشکلات و پاسخگویی به سئوالات بررسی مسائل ضروری و مفید بودن و سودمندی و پاسخ به انتقادها بی طرفی در تحقیق و عدم تعصب و معرفی بدعت ها و تحریف ها و لحن مشفقانه

کلیدواژه‌ها