مقایسه آراء شیخ الرئیس و صدر المتالهین در نه مقال

نویسنده

چکیده

این رساله حاوی نه مقاله درباره حرکت ، مثل افلاطونی ، اتحاد عاقل و معقول ، شوق هیولا به صورت ، تبدل صور به صورت واحد ، علم بری ، تجرد قوه خیال ، نفس و قوای آن و حدوث و بقاء نفس از دیدگاه بوعلی سینا و ملاصدرا است.
در هر مقاله مراحل زیر طی شده است.
1- مقدمه ای کوتاه درباره اهمیت و تاریخچه بحث و نظرات دو حکیم
2- تبیین موضوع بحث از دیدگاه دو حکیم
3- بررسی مدعاها و نظرات هر طرف درباره سخن طرف دیگر
4- بررسی بحثهای مشابه که موجب خلط و اشتباه شده است.
5- توضیح مقدمات مفید و لازم برای شناختن موضوع
6- نقل ادله طرفین
7- نقل اشکالات هر طرف نسبت به دیگری
8- پاسخ به اشکالات
در مقدمه این رساله زندگی نامه هر دو حکیم ، اساتید ، شاگردان و آثار ایشان آمده است.