هرات از طاهریان تا تیموریان (205-911 ه)

نویسنده

چکیده

گزارش و بررسی اجمالی تحولات مهمی که در فاصله ششصد ساله میان حکومت طاهریان تا تیموریان در هرات روی داده ، هدف این نوشتار است. نویسنده تصویری از هرات که در روزگاران گذشته «فرهنگ شهری» مهم و نظرگیر به شمار می آمده پیش روی خواننده می نهد و او را به دیدار مدارس، مکاتب و کتابخانه هایب آن که رونقی بسزا داشته می برد و با دانشمندان ، شاعران و نگارگران چیره دستی که در برابر امواج پی در پی آسیبها ، ویرانیها و کشتارها استوار ایستاده و مشعل فرهنگ و تمدن اسلامی را همچنان فروزان نگاه داشته اند، آشنا می سازد.

کلیدواژه‌ها