نویسنده = اوجاقلو، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان (ع)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1385

مجید معارف؛ ابوالقاسم اوجاقلو