نویسنده = فرزانه، سید بابک
تعداد مقالات: 1
1. ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

سید بابک فرزانه