کلیدواژه‌ها = باطن
رابطة ظهور و بطون قرآن

دوره 40، شماره 3، آذر 1386

محمدجواد سلمانپور


متشابهات قرآن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382

مجید فلاح پور


شراب آسمانی (تأویل در نگاه مولوی)

دوره 67، شماره 0، تیر 1379

عبدالوهاب شاهرودی